8. listopadu 2020

V letošním roce je tomu 400 let od bitvy na Bílé hoře. Od bitvy, která ovlivnila následující vývoj naší země na několik dalších staletí. Nadvláda Habsburků, poněmčování národa, ztráta náboženské svobody a svých nejbližších, mnoho padlých mužů, osamělost žen.. To jsou jen některé z mnoha tvrdých zkušeností, kterými museli naši předci projít. Těžko si dnes umíme představit bolest rodiny, přátel, obyvatel, nad ztrátou 27 popravených pánů a dalšími stovkami vyhoštěných či jinak perzekuovaných. Jak se tato zkušenost mohla otisknout do naší kolektivní paměti národa? Staré přísloví říká "Těm, kdo si nepamatují historii, je souzeno ji opakovat." Dějiny je hodno si připomínat, některé historické události si zaslouží oslavu, jiné je zapotřebí náležitě uctít. Zvlášť v dnešní době, kdy jsme na prahu dalších dramatických událostí a možné opakující se retraumatizace. Právě dnes potřebujeme pochopení starých chyb a poučení se z toho, co za nás již naši předci odžili, více než kdy jindy.

Srdečně Vás zveme na společnou modlitbu za vnitřní svobodu, lásku a spolupráci se silným záměrem léčení českého národa a jeho pobělohorských traumat.


Kdy:   v neděli 8.11. 2020 od 13:00

Kde:   z pohodlí domova - online
"Těm, kdo si nepamatují historii,

 je souzeno ji opakovat." 

Staré přísloví 
Bílá hora nás volá, abychom se společně ponořili do meditace a propojili se s dobou tamější, se zkušenostmi i ponaučeními našich předků. Bílá hora nás volá, abychom uctili památku padlých, abychom se společně pomodlili za cestu našich předků, kteří v božské komedii života odehráli role pro nás všechny. Nyní se přiblížil moment, kdy se můžeme vzájemně podpořit a společnými silami tato traumata vynést na povrch a poléčit naši česko - moravsko - slezskou duši a vrátit důstojnost a vnitřní svobodu nám i budoucím generacím.


1620 - 2020

Bílá hora nás volá, abychom v úctě, pokoře a v lásce k našim předkům a vlastním dějinám, otevřeli prostor pro léčení kolektivního traumatu.

Přidejte se k nám.