Jan Benda

31.10.2020

Za jeden z alarmujících projevů českého traumatu a následného komplexu méněcennosti považuji neustálé štěpení, často se bohužel vyskytující dokonce i v duchovně zaměřených komunitách.

Celý proces domlouvání a vytváření shody na bělohorském rituálu je už podle mne léčivý proces, který už začal. Bude se dále odehrávat v každém z nás jednotlivě a v hledání cest spolupráce. Základními tématy tedy vnímám: spojení a spolupráci.

Věřím, že cesta je, že každý udělá kus práce a každý se dotkne toho traumatu ze svého úhlu pohledu.


1620 - 2020