Martina Amisuel Fisherová

31.10.2020

Sjednocení českého národa, různých kultur, směrů do celistvosti kruhu (národa) - kdy je každý jedním dílkem skládačky, díky které vzniká harmonický, celistvý výsledek. 

Každý v sobě nese svoji jedinečnou esenci, všichni jsou si rovni, respektující jeden druhého, všechny směry a kvality, které v sobě jako jedinec, potažmo kultura nese.

Sjednocení na vnitřní úrovni, z které vzniká následovné sjednocení na té venkovnější. Celý proces do ceremonie vnímám jako jednu velkou konstelaci a učení pokory, respektu, sounáležitosti, spolupráce.

1620 - 2020