Michael Vančura

02.11.2020

Datum 8.11. 1620 na mnohé působí jako těžké břímě. V tento den si navíc události Bílé hory stále připomínáme podzimním rituálem, kdy znovu a znovu prohráváme a prožíváme tak retraumatizaci...

Proč ? Je to možná snaha vyléčit ? Nebo se utvrdit, že za nic nemůžeme ? Protože ? Protože jsme tehdy prohráli ? Nebo že všechno vydržíme, i když jsme tehdy prohráli ?

Za sebe bych chtěl udělat kousek práce vedoucí k tomu, aby to 2020 mělo jiný rámec.

Zkušenost není to, co se nám stane, ale způsob, jakým reagujeme na to, co se nám stane, napsal Aldous Huxley.

A to je to, co bych rád sledoval. Jde o zkoumání obecné lidské reakce, kterou v sobě máme zakódovanou. A to je naše reakce na trauma a to i na trauma, které jsme nezažili osobně. Jako je Bílá hora, Koncentrační tábory, Mnichov, 1968 a blížím se teď k době, kterou prožíváme v současnosti, a která může být pro některé retraumatizací. Za mě je důležitý fakt, že v reakci na trauma instinktivně užíváme jednu z možných reakcí našeho nejstaršího mozku, amygdaly, a to je zamrznutí nebo obecněji pasivita. V historii i v současnosti jsme použili i další dvě možnosti reakcí na trauma - a to je útěk a boj.

V současné chvíli, díky alarmujícím okolnostem, ve kterých žijeme, je důležité si uvědomit, že každý z nás má v sobě tendenci k jedné z těchto reakcí. A to i ti, kteří necítí, že by zažili nějaké trauma přímo ve svém životě.

Jak to ovlivňuje naše kroky ?

Jak to ovlivňuje naší schopnost spolupráce a vzájemnosti upřednostňované před konkurencí a soupeřením ?

Kde se vzaly zbabělost, touha po moci, štěpení, beztrestné furiantství politiků, manipulace veřejného mínění skrze média, atd.

Co schopnost nezávislých rozhodnutí, naše odvaha, postavit se za svoji pravdu, za svoje činy?

Bílá hora je symbol, který nám teď díky vizi Michaely pomáhá podívat se dovnitř do sebe.

Objevit v sobě, kde je v nás ta křižovatka - klíč k tomu, činit dobrá rozhodnutí, anebo dělat ta špatná či nedělat žádná a pasivně přihlížet, kritizovat, čekat na vedení... A opakovat tak traumatickou reakci boj, útěk, zamrznutí.


1620 - 2020