Nami Maria Lada

31.10.2020

Jsme v čase, kdy kolektivně procházíme přechodovým rituálem z dětství do dospělosti, od nevědomého konání k vědomému žití. Bitva na Bílé hoře jistě není tím nejhorším, co se zde stalo, je však hlubokým symbolem vyústění mnoha předešlých dějů a rozhodnutí, které nápadně souvisejí i s mnoha současnými událostmi. 

Tak jako nás minulost dovedla do tohoto bodu, můžeme i my nyní skrze svou láskyplnou, vědomou pozornost změnit trasu kolejí vedoucích do budoucnosti. Dobrý obřad znamená, že poodejdeme do "bezčasí", odkud můžeme vidět věci z čisté pespektivy. A to jsou hlavní cíle naší práce - očištění, vyrovnání, usmíření a uzdravení. Na mnoha rovinách, v mnoha směrech, a mnoha světech. Aby Bílá hora mohla opět naplnit své jméno.

1620 - 2020