Modlitba k léčení traumat spojených s Bílou horou

Najděte si klidné místo nebo usedněte na vaše místo s oltářem, pokud ho máte. 

Připravte si buben, chřestidlo, zapalte svíčku, očistěte prostor tak, jak jste zvyklí. 

Zpřítomněte si záměr pro tuto část obřadu. V duchu a nebo nahlas tento záměr poté vyslovte: 

"Mým záměrem je účastnit se na uzdravování národních i osobních traumat spojených s tématem bitvy na Bílé hoře." 

Zopakujte tento záměr celkem 3x. 

Máte-li buben či chřestidlo, začněte bubnovat. Bez bubnu jen seďte v tichosti a nechte se nést silou záměru. Nechte k sobě přicházet všechny vjemy, obrazy, myšlenky i pocity spojené s tématem traumat Bílé hory. A cokoliv k vám přijde, proměňujte na modlitbu a vyslovujte jí pak nahlas jako prosbu nebo přání. 

Například: 

"Kéž se zahojí všechna bolest způsobená bitvou na Bílé hoře i všemi událostmi, které následovaly! 

Kéž se začnou uzdravovat všechna naše osobní traumata, která mají spojitost s násilím nebo naší reakcí na násilí. 

Kéž se spojí, co bylo rozděleno! 

Kéž se dokážeme poučit z chyb našich předků a odpustit našim nepřátelům i sami sobě! 

Kéž se mužové i ženy, jejichž hrdost byla zlomena, znovu napřímí a spojí se svou silou! 

Kéž se v srdcích českých mužů i žen znovu probudí naděje, víra a láska! 

Kéž se znovu naučíme navzájem spolupracovat namísto soupeření, štěpení a bojování proti sobě! 

Kéž nalezneme společnou vizi tvořivé společnosti pro sebe a naše blízké pro přítomnost i dobu budoucí!" 

Propojte se ve svém srdci s povznášející emocí vděčnosti, jakoby vaše modlitby již byly nyní naplněny. Zakončete pak své modlitby tím, že 3x zopakujete 

"Ať jsou všechna traumata spojená s Bílou horou uzdravena! (3x) Aho." 

Chvíli pak setrvejte v tichosti a nechte na sebe působit sílu modlitby.

14:00 - 14:20