MÉDIA

Pro více informací o okolnostech událostí na Bílé hoře i jejich přesahu do dnešní doby, sdílíme odkazy, jež Vám mohou napomoci vytvořit si obrázek o tom, jak se Vás tyto události dotýkají jako jednotlivce, a kde se nás tyto události dotýkají jako kolektivu.


Mgr. Jan Kroča: Karma Evropy a Čech


Zdeněk Ordelt & Jan Kroča :Transformace národního traumatu: Bílá Hora 


1620 - 2020

Tisková zpráva


Národní výstava k Bitvě na Bílé hoře


Kontakt pro komunikaci s médii

Eva Césarová - eva.cesarova@gmail.com

Michaela Cmíralová - michaela.cmiralova@gmail.comFotografie: Anna Bura


400 LET VÝROČÍ BITVY NA BÍLÉ HOŘE