Magická modlitba
používaná českými hermetiky
k posilování egregora
ZEMÍ KORUNY ČESKÉ:

Stojí se sám nebo v kruhu okolo stolu nebo jiného označeného místa, na kterém leží či je postavena vlajka České republiky nebo některý ze symbolů našeho egregora (např. český lev).

Na chvíli zavřeme oči, soustředíme se a pak s očima už otevřenýma vztáhneme k symbolu na stole svoji ruku s aktivním magickým předmětem (holí atd.) případně s nataženými třemi prsty - ukazováčkem, prostředníkem a malíčkem.

Holí či prsty se kreslí znamení pentagramu od horní jeho špice směrem k levé dolní špici, pak k té v pravo atd. ho nakresit jedním tahem jako ve vyvolávacím pentagramu země a na konci modlitby se slovy Staniž se tak - Amen píchne doprostřed pentagramu nad symbolem egregora jako v pentagramových rituálech.

Opakuje se modlitba po větách po předříkávajícím.

"My bdělí zemí Koruny české modlíme se, nechť povstávají síly a schopnosti našich předků. Nechť je nám dáno pokračovat v jejich díle a naplnit jejich sny. Svatá sílo naplňuj egregora zemí Koruny české svou posvátnou mocí. Nechť se my i naše země měníme v dokonalé bytosti schopné mocných skutků v pokoře před Tebou. Nechť jsou nám okolnosti stále více příznivé v získávání prostředků na naši činnost, aniž bychom dřeli v potu tváře jako otroci tohoto světa. Nechť maximum času věnujeme naplnění našich snů a představ. Staniž se tak! Amen!"

15:30 - 15:40