Modlitba propojení se s mužskou silou

Navážeme na předchozí část s modlitbami. 

Můžeme za pomocí zvuku chřestidla či bubnu přenést svou pozornost k tomuto tématu.

Ženy tuto práci podporují ze svého ženského podpůrného kruhu, tak aby mužům-bojovníkům tvořili pole, kde se mohou dotknout pramene své síly. Ženy se tedy napojí na energii podpůrného kruhu z úvodní části a dále k sobě nechávají přicházet témata nejistoty, opuštění, ztráty partnera, šťastného shledání, existenčního zajištění, hledání síly být na to sama,... 

To co přichází opět proměňujte na modlitbu a vyslovujte jí pak nahlas jako prosbu nebo přání. Zároveň neopouštějte záměr podpůrné modlitby pro muže "v boji" a navracejte se k němu.

Pro muže je dobré si před touto částí vytvořit bezpečný prostor, jelikož se vydají na stezku hledání mužské síly. Poprosí síly předků, aby je dovedli do místa, kde byla zraněna či nějakým způsobem uzavřena jejich plná mužská energie. Poté v duchu či nahlas vysloví tento záměr a nechávají k sobě přicházet pocity, vjemy, myšlenky spojené s tímto záměrem. Dávají volný průchod svým emocím, aby mohli nechat projevit energii jenž blokuje dosažení plné mužské síly, může to být hlasitý křik či řev, tanec, bušení do prsou, ale i pláč spojený se smutkem či lítostí. 

Po odeznění pocitů, emocí či jiných vjemů za sebe zkusí s vděčností vyjádřit modlitbu k procesu jímž prošli. Mohou si také zvědomit související témata jako je narovnání páteře čili pravdivost nejen ve slovech, ale i k sobě samému a odvaha se za sebe postavit. Nebo též projevení mužské síly i v podobě citlivosti, zranitelnosti nebo pochopení. 

Na závěr pak třikrát pronesou: 

"Nechť je mi má mužská energie plně dostupná ve své síle i jemnosti!"

Poté se v klidu spojí se svým dechem a zacítí v sobě místo této mužské síly. Může to být zcela nově objevené místo, které je dobré i nadále opatrovat a čerpat z něj během života energii.


14:20 - 14:40