MUŽSKO-ŽENSKÉ ZNOVUSPOJENÍ

Usadit se a propojit se s tématem mužsko ženského principu, navnímat si skrze modlitbu znovuspojení vnitřního nastavení a v tichosti naslouchání nechat promlouvat k sobě toto téma.


Modlitba a sdilení vybízí k zamyšlení nad tématem mužsko ženského principu a propojení do celistvosti.


Offline: Propojit se s mužsko-ženským principem uvnitř sebe i ve svém blízkém okolí. Pronést modlitbu pro zdravé nastavení vztahu mezi mužem a ženou, v úctě, lásce a respektu jeden ke druhému. Ke spojení do celistvosti, kdy se ze vztahu mužského a ženského principu stává harmonický tanec dvou polarit.


14:40 - 15:00