Mgr. Michaela Cmíralová

Studentka psychologie, nositelka vize


Je lektorkou čchi-kungu, má za sebou výcvik v rámci Evropské nadace pro studium šamanismu a Školu slovanských ceremonií. 

Věnuje se metodám focusing, nenásilné komunikaci a mindfulness. 

Je spolutvůrkyní Školy 21, platformy Změna paradigmatu a autorkou Transformačního cyklu.

Bc. Eva Césarová

Spoluzakladatelka České psychedelické společnosti, mediální zástupkyně psychedelického výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví


Zabývá se především potenciálem změněných stavů vědomí a jejich začleněním do systému péče o duševní zdraví. 

PhDr. Jan Benda, Ph.D.

Psycholog a psychoterapeut


Zabývá se především rozvíjením všímavosti a soucitu k sobě. 

Zkoumá ale také úlohu sebevztažných procesů a pocitů méněcennosti v etiopatogenezi duševních poruch. 

Nějakou dobu žil jako buddhistický mnich na Srí Lance. Spravuje facebookovou stránku mindfulness.cz


Jakub Stejskal

Spoluorganizátor, nositel vize


Mnoho let se věnuje meditaci a osobnímu rozvoji, je vyučeným facilitátorem kakaových ceremonií podle Mayské tradice, studentem Foundation for Shamanic Studies a Školy slovanských tradic. 

Pokud zrovna necestuje, aby se setkal s původními tradicemi a kulturami, pak přednáší o ekologicky šetrném životním stylu nebo pleje záhony na zahradě v Posázaví.


ThDr. PhDr. Marek Dluhoš, 

Th. D., Ph.D.


Desítky let se věnuje dílu předního českého hermetika doktora Univerzity Jana Kefera, který byl za své pokusy ovlivnit druhou světovou válku a zachránit československou samostatnost umučen v koncentračním táboře. Dr. Kefer pracoval s koncepcí egregorů, kteří mají pozitivně působit na naše dějiny. 

Metodou práce mu byla theurgie, kterou považoval za nejvyšší stupeň magie.

Zdeněk Ordelt 

Zakladatel a vedoucí Slovanského kruhu, člen kongresu ECER (European Congres of ethnic Religion)


Zdeněk Ordelt, narozený 1976 ve Zlíně se dnes již 14 let aktivně podílí na výzkumu a předávání naší české slovanské spirituální tradice. Její zbytky byly zachráněny a tyto drahokamy naší domorodé kultury s vášní předává u nás doma i v zahraničí. Domorodé a šamanské tradice studoval od roku 1997 nejen doma, ale i u kmenů jako jsou Aztékové, Huichol a Mayové u nichž se stal knězem Aj'kij v roce 2013. S indiány je v aktivním spojení a působí v Americe jako průvodce. Prošel výcvikem jógy, buddhistické meditace Vipassaná u Bhante Sujivy z Malaysie.

V roce 2015 založil organizaci Slovanský kruh, z.s.. Nyní je aktivním zástupcem naší slovanské tradice v mezinárodním Rodovém slovanském sněmu, který sídlí v Kyjevu a v Evropském kongresu domorodých tradic ECER (European Congres of Ethnic Religions), založeným ve Vilniusu, Litvě. Provozoval tradiční mateřskou školku a dětský klub v duchu slovanských tradic ve škole v Praze - Braníku. Nyní pracuje na Slovanské encyklopedii a vede obřady pro veřejnost.

Jeho cílem je zachránit duchovní dědictví naší země a dát jej k dispozici dětem, dospělým i starším, aby z něj čerpat a užívat si všech plodů a hluboké moudrosti naší domorodé tradice slovanské v Čechách. 


Bc. Nami Maria Lada

Umělkyně, zpěvačka, lektorka celistvého zpěvu, kněžka, průvodkyně dětí i dospělých

Asi deset let, od studií indologie na FFUK, se zabývá hloubkovou podstatou indo-evropské kultury skrze védský jazykový základ, a vztahem naší kultury k přírodě a duchovnosti. To ji přivedlo také ke studiu Školy slovanských tradic, ke zkoumání pohanských polí, praktikování obřadů kola roku i přechodových rituálů a skládání obřadních písní. 

Jako dítě českých emigrantů narozená v Kanadě hluboce chápe téma vykořenění a ztráty kmenové (národní) identity, vztah k rodné zemi a svým předkům. Zajímá ji živoucí podstata vědomí a organický proces holistické defragmentace.

Ing. Lenka Melicharová


Přinesla vizi Kruhů pro Změnu paradigmatu a spoluzaložila Změna paradigmatu, z.s. Věří v potenciál kolektivní inteligence a v to, že naši subjektivní realitu utváří to, kam směřujeme naši pozornost.

Zaujala ji vize XIXOIO a.s. přinášející nové vnímání světa a změnu paradigmatu ve financích, v roli ředitelky společnosti a členky představenstva se podílí na realizaci kooperativně fungujícího krypto-bankovního ekosystému a inovační tokenizační platformy. Je mámou dvojčat a její motto je:

  "Stav světa jen odráží úroveň myšlení, ze které konáme."

Mgr. Michael Vančura

Vystudoval FFUK, obor klinická psychologie. V roce 1991 ho zájem o prevenci psychiatrické hospitalizace dovedl k založení krizového centra RIAPS, kde byl první čtyři roky po jeho založení ředitelem. 

Zájem o rozšířené stavy vědomí a o cesty, které k těmto stavům vedou, hypnózu, holotropní dýchání atd., jej nasměroval k tématu psychospirituální krize a k založení organizace DIABASIS. 

V této organizaci od roku 2003 zastává funkci předsedy a současně zde pracuje jako psychoterapeut. V rámci Diabasis je odpovědný za projekt pro studenty FFUK, kterým organizace poskytuje po 4 roky výběrovou přednášku na téma Úvod do transpersonálního myšlení.


Jan Kroča

Historik, publicista, průvodce po léčivých místech a posvátné architektuře


Věnuje se traumatickým tématům české historie, podílí se na projektech práce s krajinou, vyučuje hermetické nauky, hlavně geomancii a Tarot. Podílí se na obnově původních domorodých tradic střední Evropy.

Doprovází turisty i poutníky na významná místa českých zemí, pracuje s geniem loci na místní i celonárodní úrovni. 

Bílou horu a sousední alchymistický letohrádek Hvězda, který stojí na místě dávné slovanské svatyně, považuje za místa zásadně důležitá pro Prahu i pro celé Čechy. 


Martina Fisherová (Amisuel)


Amisuel je mentorkou, průvodkyní žen na cestě transformace a aktivátorkou plného potenciálu. Při své práci využívá moudrost a poznání rostlinných medicín, šamanské techniky a práci v jemnohmotném poli, kde skrze jasný čistý záměr a programovací jazyk podporuje další bytosti na cestě zpátky do své podstaty.

www.amisuel.com


Lucie Havlínová 

Vystudovala Filozofii a Religionistiku na Karlové Univerzitě


Už více jak 10 let se aktivně věnuje šamanské praxi, na svých častých cestách do Peru a Brazílie, kde vstupuje do studia s Maestro Plantas.

V Brazílie je součástí synkretické církve Santo Daime jako Fardád a také je činnou v liniích Umbandy.

Je spoluzakladatelkou sarava.cz, která podporuje Brazilské indiány a jejich kulturu.


Ing. Karel Fuller


V rámci transpersonální psychologie je již od devadesátých let v centru jeho zájmu léčený potenciál rozšířených stavů vědomí. Je certifikovaným facilitátorem Holotropního dýchání, žákem Prof. MUDr. Stanislava Grofa. Společně s ním organizoval Českou transpersonální konferenci 2016 a byl hlavním koordinátorem Mezinárodní transpersonální konference ITC 2017 v Praze.

Absolvoval šamanský výcvik v rámci nadace Prof. Michaela Harnera "Foundation for Shamanic Studies" a završil ho studiem vyspělých šamanských technik. Vede šamanské semináře, přechodové rituály a rituály potní chýše. Praktikuje duchovní a šamanskou cestu prérijních indiánů, je tanečníkem Slunce v lakotské tradici. Zabývá se fenomény smrti a umírání, vede mužské kruhy a přednáší. Věnuje se také problematice psychospirituální krize. Je členem České psychedelické společnosti a předsedou spolku Grog Legacy Czech z.s, který bude v České republice vzdělávat a certifikovat facilitátory holotropních stavů vědomí podle odkazu a zásad Grof®Legacy Training.

1620 - 2020