Ženská energie - objímající podpůrný kruh

Kruh iniciujeme ve 12:40, zapojit se ale můžete kdykoliv v průběhu celé ceremonie.

Najděte si své místo, odkud chcete pracovat, usaďte se, nalaďte se na Bílou horu a všechna témata s ní spojená a s myšlenkou léčivé podpory a objetí všeho, co nejen bitva způsobila, se zapojte se do podpůrného kruhu žen.

Vizualizujte si, že po své pravici vidíte další silnou ženu s bubnem a po své levici stejně tak. Nyní zavnímejte, že jste již součástí pevného řetězu žen, které společně objímají vše, co bylo, je a bude potřeba vykonat pro obnovení síly české duše v její plné citlivosti. Naším záměrem je podpořit práci mužů svou plnou důvěrou v jejich jasnost, pevnost a citlivou sílu. Pokud to tak cítíte, proneste podpůrnou modlitbu, která k vám přijde a zapojte se do kruhu žen se svým bubnováním a zpěvem na tak dlouho, jak to budete cítit.

Celou ceremoniální práci budeme uzavírat se soumrakem v 16:20.

Pokud jste z Prahy. Osobně budu bubnovat v Divoké Šárce, můžete se tedy zapojit i ve stejném prostoru. Protože není možné sdružování, najděte si v Šárce své osobní místo a pokud uvidíte jinou ženu s bubnem, zůstaňte od ní na takovou vzdálenost, abyste na ní případně dohlédli, ne však blíže.


Zde se můžete naučit společnou píseň k zapojení do kruhu složenou Nami Marií Ladou k tomuto účelu.

12:40